.

POSTGRAD ONLINE APPLICATION -UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

Maklumat Program Ijazah SarjanaMaklumat Program Doktor FalsafahMohon Sekarang!
#

 Program Ditawarkan (Pemohon Tempatan Sahaja)
 Programmes Offered (Local Applicant Only)

Mod
Mode

Struktur
Structure

Pusat Pembelajaran
Study Center

Peringkat Pengajian
Level of Study

Tarikh Tutup
Dateline

1.ME118PPL Pendidikan Islam (Pendidikan)
ME118PPL Islamic Education (Education)
Pusat Luar (Hujung Minggu)
External center (Weekends)
PenyelidikanJohor BharuSarjana
Master
31-Dec-2017
2.ME41PPL Seni (Pendidikan)
ME41PPL Arts (Education)
Pusat Luar (Hujung Minggu)
External center (Weekends)
PenyelidikanPahangSarjana
Master
31-Dec-2017
3.ME03PPL Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (Pendidikan)
ME03PPL Teaching of English as a Second Language (Education)
Pusat Luar (Hujung Minggu)
External center (Weekends)
Kerja Kursus Kuala Lumpur
Sibu
Mukah, Sarawak
Sarjana
Master
31-Dec-2017
4.ME10PPL Pengajian Kurikulum (Pendidikan)
ME10PPL Curriculum Studies (Education)
Pusat Luar (Hujung Minggu)
External center (Weekends)
Kerja Kursus Kuala LumpurSarjana
Master
31-Dec-2017
5.ME116PPL Matematik Sekolah Rendah (Pendidikan)
ME116PPL Primary Mathematics (Education)
Pusat Luar (Hujung Minggu)
External center (Weekends)
Kerja KursusKota BharuSarjana
Master
31-Dec-2017
6.ME11PPL Pengurusan Pendidikan (Pendidikan)
ME11PPL Educational Management (Education)
Pusat Luar (Hujung Minggu)
External center (Weekends)
Kerja KursusKuala Lumpur
Sibu
Kuching
Sarjana
Master
31-Dec-2017
7.ME12PPL Psikologi Pendidikan (Pendidikan)
ME12PPL Educational Psychology (Education)
Pusat Luar (Hujung Minggu)
External center (Weekends)
Kerja KursusKuala Lumpur
Kuching
Jasin Melaka
Negeri Sembilan
Johor Bharu
Tangkak, Johor
Sarjana
Master
31-Dec-2017
8.ME15PPL Teknologi Instruksional (Pendidikan)
ME15PPL Instructional Technology (Education)
Pusat Luar (Hujung Minggu)
External center (Weekends)
Kerja KursusKota Kinabalu
Kuching
Sarjana
Master
31-Dec-2017
9.ME17PPL Pendidikan Awal Kanak-Kanak (Pendidikan)
ME17PPL Early Childhood Education (Education)
Pusat Luar (Hujung Minggu)
External center (Weekends)
Kerja KursusKuala Lumpur
Kuantan
Kuching
Kelantan
Sarjana
Master
31-Dec-2017
10.ME18PPL Pendidikan Khas (Pendidikan)
ME18PPL Special Education (Education)
Pusat Luar (Hujung Minggu)
External center (Weekends)
Kerja KursusSg. Petani
Kuching
Kelantan
Sarjana
Master
31-Dec-2017
11.ME21PPL Pendidikan Sekolah Rendah (Pendidikan)
ME21PPL Primary School Education (Education)
Pusat Luar (Hujung Minggu)
External center (Weekends)
Kerja KursusKuala Lumpur
Kuching
Kelantan
Sarjana
Master
31-Dec-2017
12.ME22PPL Bimbingan dan Kaunseling (Pendidikan)
ME22PPL Guidance and Counseling (Education)
Pusat Luar (Hujung Minggu)
External center (Weekends)
Kerja KursusKuala LumpurSarjana
Master
31-Dec-2017
13.ME24PPL Sosiologi Pendidikan (Pendidikan)
ME24PPL Educational Sociology (Education)
Pusat Luar (Hujung Minggu)
External center (Weekends)
Kerja Kursus Kuala Lumpur
Kuching
Jasin Melaka
Sarjana
Master
31-Dec-2017
14.ME34PPL Matematik (Pendidikan)
ME34PPL Mathematics (Education)
Pusat Luar (Hujung Minggu)
External center (Weekends)
Kerja KursusKuala LumpurSarjana
Master
31-Dec-2017

#

 Program Ditawarkan (Pemohon Antarabangsa Sahaja)
 Programmes Offered (International Applicant Only)

Peringkat Pengajian
Level of Study

Tarikh Tutup
Dateline

  No new intake.   

    Pusat Program Luar (PPL)
    Aras 3, Blok 9,
    Kampus Sultan Azlan Shah
    Universiti Pendidikan Sultan Idris
    35900 Tanjong Malim
    Perak , Malaysia.

Contact Us:

Admission Unit.....015 - 4879 7815 /7807/7800/7806
Academic Unit.....015 - 4879 7819 /7801/7804
Financial Unit.....015 - 4879 7803 /7802
Examination Unit.....015 - 4879 7829 /7802
Information Technology Unit.....015 - 4879 7812 /7810

Learning Center:

  • Universiti Pendidikan Sultan Idris, Perak
  • Queens College, Kuala Lumpur
  • Kota Bharu, Kelantan
  • Johor Baharu, Johor
  • Kuantan, Pahang
  • Miri, Sarawak